Получение вариантов доставки (API версия 2)

From UniqTrade API
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Для отримання списку варіантів доставки потрібно відправити настпуний запрос:

POST https://order24-api.utr.ua/api/deliveries/{date}/{pointId}/{transporterId}

{date} - Дата відправки замовлення. Текстове поле в форматі РРР-ММ-ДД. Например: 2016-09-30
{pointId} – Код Точки доставки. Значення поля можна отримати із сервису Получение точек доставки
{transporterId} – Код перевізника. Значення поля можна отримати з сервису Получение перевозчиков
додав при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключевого слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікації token

 • Body:
{
  "storages": [1,2]
}

де масив storages складається із id складів, с яких повинна відбутися доставка

В результаті ви отримаєте одну із наступних відповідей:

Вказані склади не знайдено

 • Status Code: 400 Bad Request Error
 • Body:
{
  "err": "There is no storages to process"
}

Варіанти доставки не знайдено

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
[
  {
    "id": 0,
    "name": "С данного склада на выбранную дату, доставки не доступны.",
    "time": "00:00",
    "timestamp": 1576533600
  }
]


Помилка аутентифікації

Можливі відповіді API при помилці аутентифікації наведено в розділі Ошибка аутентификации


Варіанти доставки

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
[
  {
    "id": 850,
    "name": "Заказ до 10-15 (из Херсона)\\выезд в 10:30 Рынок (2019-11-29)",
    "time": "00:00",
    "timestamp": 1575038033
  },
  {
    "id": 1100,
    "name": "Заказ до 11-15 (из Херсона)\\выезд в 11:30 Рынок (2019-11-29)",
    "time": "00:00",
    "timestamp": 1575038033
  },
  {
    "id": 1104,
    "name": "Заказ до 15-15 (из Херсона)\\выезд в 15:30 Рынок (2019-11-29)",
    "time": "00:00",
    "timestamp": 1575038033
  },
  {
    "id": 1107,
    "name": "Заказ до 16-30 (из Херсона)\\выезд в 16:45 Рынок (2019-11-29)",
    "time": "00:00",
    "timestamp": 1575038033
  }
]