Получение перевозчиков (API версия 2)

From UniqTrade API
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Для отримання списку перевізників потрібно відправити настпуний запрос:

GET https://order24-api.utr.ua/api/transporters/{date}/{pointId}

{date} - Дата відправки замовлення. Текстове поле в форматі РРР-ММ-ДД. Наприклад: 2016-09-30
{pointId} – Код Точки доставки. Значення поля можна отримати з сервісу Получение точек доставки
додав при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключового слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентификації token

В результаті ви отримаєте одину із наступних відповідей:


Перевізники не знайдео

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
[]


Поимлка аутентификації

Можливі відповіді API при помилці аутентификації наведено в разділі Ошибка аутентификации


Перевізники

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
[
  {
    "id": 3,
    "name": "Юнік Трейд"
  }
]