Просмотр заказа (API версия 2)

From UniqTrade API
Revision as of 13:33, 1 July 2021 by Administrator (talk | contribs) (→‎Вміст замовлення)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Для перегляду замовлення потрібно відправляти настпуний запрос:

GET https://order24-api.utr.ua/api/order/{order_id}

де: {order_id} – код замовлення. Значення поля можна отримати із поля id масиву результату отримання списку замовлень.
додавши при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключового слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікації token

В результаті ви отримаєте одну из наступних відповідей:


Помилка аутентифікації

Можливі відповіді API при помилці аутентифікації приведено в розділі Ошибка аутентификации


Замовлення не знайдено

 • Status Code: 404 not found
 • Body:
{
  "code": 404,
  "message": "Order not found!"
}


Зміст замовлення

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
{
  "id": 4303,
  "externalCode": "УЮТ706690",
  "date": "2019-12-18T15:59:51+02:00",
  "orderItems": [
    {
      "detail": {
        "id": 58023,
        "brand": {
          "name": "MAHLE FILTERS"
        },
        "article": "OC90",
        "title": "Фильтр масляный Mahle Lanos/Aveo",
        "quantity": 1,
        "remains": [
          {
            "storage": {
              "id": 5,
              "name": "ОД"
            },
            "remain": "6"
          },
                    
        ],
        "category": {
          "name": "Фильтр масляный"
        }
      },
      "storage": {
        "id": 5,
        "name": "ОД"
      },
      "quantity": 1,
      "price": {
        "amount": 81.54
      }
    }
  ],
  "status": "processing",
  "delivery": {
    "name": "До 10-30 заказ \\ Выезд 11-00 ЛЕНИНГРАДКА - КИЕВ2 (Доставка с 11:00 до 13:30)"
  },
  "paymentType": "beznal",
  "amount": {
    "amount": 81.54,
    "currency": {
      "code": "UAH"
    }
  }
}