Применяемость детали (API версия 2)

From UniqTrade API
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Для отримання інформації про застосовуваність деталі по ідентифікатору потрібно відправляти наступний запит:

GET https://order24-api.utr.ua/api/applicability/{detail_id}

де: {detail_id} - id деталі (може бути отримано, наприклад, із результату пошуку елементу масива details поле id)
додав при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключового слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікації token

В результаті ви отримаєте одну із наступних відповідей:

Товар не знайдено

 • Status Code: 404 OK
 • Body:
{
  "code": 404,
  "message": "Detail ... not found."
}

Помилка аутентифікації

Можливі відповіді API при помилці аутентифікації приведено в розділі Помилка аутентифікації

Товар знайдено

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
[
  {
    "manufacturer": "CHEVROLET",
    "models": [
      {
        "model": "AGILE",
        "cars": [
          {
            "car": "1.4 LTZ Flex",
            "startDateAt": "2009-10-01 00:00:00",
            "engine": "N 14 YF",
            "capacity": "1.4",
            "capacityHpFrom": "102",
            "capacityKwFrom": "75"
          },
          ...
        ]
      },
    ...
    ]
  },
  ...
]