Получение списка брендов (API версия 2)

From UniqTrade API
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Для отримання списку доступних брендів, вам потрібно виконати наступний запрос:

GET https://order24-api.utr.ua/api/brands

додавши при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключевого слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікації token

В результаті ви отримаєте одну із наступних відповідей:

Поимлка аутентифікації

Можливі відповіді API при помилці аутентифікації приведено в розділі Ошибка аутентификации

Список брендів

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
[
  {
    "name": "ADRIAUTO",
    "displayName": "ADRIAUTO",
    "externalCode": "00001"
  },
  {
    "name": "AIRTEX",
    "displayName": "AIRTEX",
    "externalCode": "00002"
  },
  ...
  ]
}