Загрузка прайс-листа

From UniqTrade API
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Перед відправкою запросу на формування прайс-листа необхідно отримати список доступних форматів та список брендів, по яким прайс-лист може бути сформовано. Зробити це можно, виконавши наступний запрос:

GET https://order24-api.utr.ua/pricelists/export-params

додав при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключового слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікації token

В результаті ви отримаєте одну із наступних відповідей:


Помилка аутентифікації

Можливі відповіді API при помилці аутентифікації наведено в розділі Ошибка аутентификации


Список параметрів

 • Status Code: 200 OK
 • Body:
{
  "supportedFormats": [
    "xlsx",
    "txt",
    "csv",
    "csv2",
    "xml",
    "json"
  ],
  "brands": [
    {
      "id": 33,
      "name": "4MAX",
      "displayName": "4MAX"
    },
    {
      "id": 55844,
      "name": "ABE",
      "displayName": "ABE"
    },
    ...
   ]
}


Запрос на формування прайс-листа

Для додавання задачі на формування прайс-листа необхідно відправляти наступний запрос:

POST https://order24-api.utr.ua/pricelists/export-request

додав при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключового слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікації token

 • Body:
{
   "brandsId": [35,55844],
   "format":"csv",
   "utrArticle":false,
   "inStock":false
}

де:
brandsId - массив ідентифікаторів брендів, по яким необхідно сформувати прайс-лист (із списка брендов)
format - формат прайс-листа (із списка допустимих форматів)
utrArticle - флаг включення в прайс-лист додаткового поля - артикула Юник Трейд
inStock - флаг включення в прайс лише позицій с залишками

В разі вдалої авторизації ви отримаєте наступну відповідь:

{
  "fileSize": "",
  "id": 6440,
  "format": "csv",
  "isInStock": false,
  "utrArticle": false,
  "locale": "ru",
  "status": "in queue",
  "createdAt": "2020-02-13T14:52:28+02:00",
  "brands": [
    "ABE",
    "AE"
  ]
}

де:
Id - ідентифікатор прайс-листа. Дане поле необхідно для перевірки статуса и наступного завантаження прайс-листа
Status - статус прайс-листа, "in queue" - в черзі, "complete" - сформован

Перевірка стану прайс-листа

Для перевірки стану прайс-листа необхідно відправляти наступний запрос:

GET https://order24-api.utr.ua/pricelists/{id}

де:
Id - ідентифікатор прайс-листа (отриманий в поле id відповіді на запрос на формування прайс-листа). В результаті отримуєм одну із наступних відповідей:

 • data: in queue - прайс лист формується
 • data: complete - прайс лист сформовано


Отримання списка своїх прайс-листів

Для отримання списка прайс-листов необхідно відправляти наступний запрос:

GET https://order24-api.utr.ua/pricelists

додав при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
де в Authorization після ключового слова Bearer потрібно передати отриманий при проходженні аутентифікаціх token

В разі вдалої авторизації ви отримаєте наступну відповідь:

[
  {
    "fileSize": "",
    "id": 6577,
    "format": "csv",
    "isInStock": true,
    "utrArticle": false,
    "locale": "ru",
    "status": "in queue",
    "createdAt": "2020-02-14T14:16:38+02:00",
    "brands": [
      "4MAX",
      "ABE"
    ]
  },
  {
    "fileSize": "155.34КБ",
    "id": 6440,
    "format": "csv",
    "isInStock": false,
    "utrArticle": false,
    "locale": "ru",
    "status": "complete",
    "token": "4f6bb46deb82f7208ff90d046fddbc03",
    "createdAt": "2020-02-13T14:52:28+02:00",
    "brands": [
      "ABE",
      "AE"
    ]
  }
]


Завантаження прайс-листа

Для отримання списка прайс-листов необхідно відправляти наступний запрос:

https://order24-api.utr.ua/pricelists/export/{token}

де:
token - ідентифікатор прайс-листа, отриманий в полі token результату запроса на отримання списку прайс-листів

Status - статус прайс-листа, "in queue" - в черзі, "complete" - сформовано додавши при цьому в headers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Де в Authorization після ключевого слова Bearer потрібно передати отрианий при проходженні аутентифікації token

Видалення прайс-листа

Для видалення прайс-листа із списку необхідно відправляти наступний запрос:

DELETE https://order24-api.utr.ua/pricelists/delete/6440

де:
Id - ідентифікатор прайс-листа (отриманий в полі id)