Взаиморасчеты

From UniqTrade API
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

На цій сторінці клиієнт може вигрузити звіт по проведеним документам: Видатковим накладним, Накладным повернення, Платіжним дорученням. Перераховані документи пов'язані з підписаним клієнтом типом угоди. У клієнта може бути підписано одна або декілько угод.


Обзор вигрузки

На сторінці клієнт обрає тип угоди, по якій хоче отримати вигрузку. Далі обирає в полях календаря період часу, по якому хоче отримати вигрузку. Період може бути выбрано від 1 дня до 1 місяця. Далі натискає кнопку «Шукати». Додатково можно нажати кнопку «Экспортувати» та выгрузити всі дані в форматі Microsoft Excel. В вигруженому файлі більше даних, ніж виводиться на экран.


Вигрузка на экран

На экран виводяться результати у вигляді таблиці з можливістю фільтра по кожній колонці. Сірі строки таблиці – це дані по проведеним документам. Білі строки – це дані, що містяться в проведеному документі.


Значення колонок

* Дата – дата проведення документу
* Документ – номер і тип документа 
* Код товарау – артикул товару, відповідає артикулам в пошуку на сайті
* Бренд – назва бренда товару, відповідає брендам в пошуку на сайті
* Найменуання – назва товару
* Кіл-ть – кількість купленого або поверненого товару
* Сума – сума в сірій строчці відноситься до суми всього документу, сумма в білій строчці відноситься до суми товару, що міститься в документі.
* Початок – заповнюється даними тільки в сірих строках и показує суму баланса на начало проведення документу 
* Оплата – заповнюється даними тільки в сірих строках и показує суму внесених коштів по Платіжному дорученню
* Кінець – заповнюється даними тільки в сірих строках и показує суму балансу на кінець проведення документу
* Скачування – остання колонка без назви, де росташована кнопка фільтра, в строках кнопка на скачування змісту окремого документу.

Якщо вигрузка не поміщається на один екран, її можна гортати через кнопку "Загрузити ще".

Фільтри

Всі вигружені дані можно фільтрувати в колонках не використовюючи гортання. В фільтрі кажної колонки можна вписати слово, по якому потрібно відірати список, та натиснути червону іконку фильтра в правому куті таблиці. Скинути фільтри можна натиснув на хрестик над кнопкою фільтра.


Вигрузка в файл

Вигрузка формується по вібранному періоду від 1 дня до 1 місяця. В вигрузку попадають документи проведені на всіумови клієнта. Вигрузку в форматі Microsoft Excel можно завантажити в систему 1С клієнта для більш детальної звірки.

Скачування:

Відбувається по кнопкі, що зміню свій статус по мірі готовності вигрузки для скачування:

  1. натискаємо кнопку «Экспортувати»
  2. кнопка змінює текст на «Формується» – якщо вигрузка велика, то потрібно почекати.
  3. кнопка змінює текст на «Скачати» - документ готовий для скачивання, натискаєм на кнопку і файл завантажується.

Вигрузка відбувається в форматі Microsoft Excel. В завантаженій таблиці жовті строки – це дані по проведенным документам. Білі строки – це дані, що містяться в проведенному документі.

Значення колонок

* Дата	- дата проведення документу, може відрізнятися від даты документу, якщо документ перепроводився повторно. 
* Договор – угода клієнта, на якій було проведено документ	
* Дата документу - дата створення документу. 
* Номер документу – номер проведених документів 	
* Код товару - код товару в  системі 1С Юнік Трейд. Співпадає з кодом вказаним в роздрукованих документах
* Артикул на сайті – артикул товара, ідентичний на сайтй в пошуку	
* Бренд на сайті – назва бренда товару, ідентичний на сайтй в пошуку.
* Назва - назва товару
* Кількість – кількість товара
* Цена - цена товару
* Початковий залишек – заповнюється даними лише в жовтих строках та значить суму балансу на початок проведення документу 	
* Відгрузка товару - сума в жовтій строчці відноситься до суми всього документу, сумма в білій строчці відноситься до суми товару, що міститься в документі.
* Оплата- заповнюється даними лише в жовтих строках та значить суму внесених коштів по Платіжному дорученню	
* Кінцевий остаток - заповнюється даними лише в жовтих строках та значить суму балансу на кінець проведення документу 
* Валюта- валюта в якій відбувався розрахунок